и Аз имам 2 акаунта искам 1-ния да бъде денлат

Ако имате повече от един акаунт пишете тук

и Аз имам 2 акаунта искам 1-ния да бъде денлат

Мнениеот nikity на Пет Апр 04, 2008 11:35 am

мн се извинявам че си напраих 2 - акаунта

1- е exsbou

2- e nikity

искам този exsbou да бъде делнат

nikity
Юноша
 
Мнения: 2
Регистриран на: Пет Апр 04, 2008 11:34 am

Мнениеот khristov на Пет Апр 04, 2008 11:56 am

Трансфери и такива неща правил ли си???
Правилник на потребителите на форума:
т. 1 Администраторът и модераторът винаги имат право!
т. 2 Ако админ-ът и мод-ът са в грешка, виж точка 1!
ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ ВЪВ ФОРУМА

Аватар
khristov
Администратор
 
Мнения: 3323
Регистриран на: Нед Ное 04, 2007 10:03 pm
Местоположение: Twilight Zone
Отбор: Geeks United 3/A/1

Мнениеот nikity на Пет Апр 04, 2008 3:40 pm

ColD_ZerO написа:Трансфери и такива неща правил ли си???


Несъм

nikity
Юноша
 
Мнения: 2
Регистриран на: Пет Апр 04, 2008 11:34 am

Мнениеот khristov на Пет Апр 04, 2008 3:45 pm

Видях, изтрих отбора. Благодаря, че каза.

THE GAME IS FAIR PLAY!
Правилник на потребителите на форума:
т. 1 Администраторът и модераторът винаги имат право!
т. 2 Ако админ-ът и мод-ът са в грешка, виж точка 1!
ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ ВЪВ ФОРУМА

Аватар
khristov
Администратор
 
Мнения: 3323
Регистриран на: Нед Ное 04, 2007 10:03 pm
Местоположение: Twilight Zone
Отбор: Geeks United 3/A/1

Мнениеот uilan на Чет Окт 23, 2008 9:47 am

Сестра ми има отбор и искам да и бъде изтрит защото се е регистрирала от този компютър
потр. име: Tihinceto
отбор: Спартак 1919

uilan
Юноша
 
Мнения: 124
Регистриран на: Пет Сеп 05, 2008 6:27 pm
Местоположение: Плевен, България
Отбор: ПФК Белите Орли

Мнениеот khristov на Чет Окт 23, 2008 9:33 pm

Проблем няма да има, ако сестра ти си играе, стига да не правите трансфери и да си прехвърляте кредити по какъвто и да било начин!
Правилник на потребителите на форума:
т. 1 Администраторът и модераторът винаги имат право!
т. 2 Ако админ-ът и мод-ът са в грешка, виж точка 1!
ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ ВЪВ ФОРУМА

Аватар
khristov
Администратор
 
Мнения: 3323
Регистриран на: Нед Ное 04, 2007 10:03 pm
Местоположение: Twilight Zone
Отбор: Geeks United 3/A/1

Благодаря

Мнениеот uilan на Съб Окт 25, 2008 3:47 pm

Благодаря много от името на сестра ми.

uilan
Юноша
 
Мнения: 124
Регистриран на: Пет Сеп 05, 2008 6:27 pm
Местоположение: Плевен, България
Отбор: ПФК Белите Орли


Re: и Аз имам 2 акаунта искам 1-ния да бъде денлат

Мнениеот masonmount650 на Сря Окт 05, 2022 11:52 am

Great info, thanks for sharing

click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here

masonmount650
Юноша
 
Мнения: 1
Регистриран на: Сря Окт 05, 2022 11:43 am

Re: и Аз имам 2 акаунта искам 1-ния да бъде денлат

Мнениеот writerscolumn на Сря Окт 19, 2022 1:17 pm

writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
matthew-paige
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn
writerscolumn

writerscolumn
Юноша
 
Мнения: 2
Регистриран на: Сря Окт 19, 2022 1:17 pm

Re: и Аз имам 2 акаунта искам 1-ния да бъде денлат

Мнениеот writerscolumn на Сря Окт 19, 2022 1:19 pm


writerscolumn
Юноша
 
Мнения: 2
Регистриран на: Сря Окт 19, 2022 1:17 pm


Назад към Мултита

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


С подкрепата на